Tıpta Uygulama Hataları

Tıpta Uygulama Hataları (Tıbbi Malpraktis)
Sağlık çalışanları hakkında her türlü dava/soruşturma açılabilir. Ancak özellikle tıbbi malpraktis dava/soruşturmaları bunların içinde en sık olanıdır. Adli Tıp, malpraktis iddiaları başta olmak üzere, tıbbi konulrda bilirkişilik hizmeti vermektedir.

Bu noktada tıbbi malpraktisi açıklama gerekir:
Herhangi bir meslek uygulayıcısının özen, eğitim, tecrübe, iyi yorum ve ehliyet eksikliğinden kaynaklanan zararlar malpraktis, bir sağlık mesleği mensubunun neden olduğu malpraktis ise tıbbi malpraktis olarak adlandırılır.
Hekimlerin ve yardımcı sağlık mensuplarının hangi durumlarda sorumlu oldukları, nelerin komplikasyon nelerin malpraktis içine gireceği hukukumuzda belli noktalarda açıklanmıştır.
Burada hakkında idari soruşturma ya da ceza veya tazminat davası açılan sağlık çalışanının durumu önem taşımaktadır ve aşağıdaki veriler çerçevesinde değerlendirilmektedir;
– Sağlık çalışanı kamuda mı yoksa özel sektörde mi çalışmaktadır?
– Sağlık çalışanı hangi uzmanlık dalında çalışmaktadır?
Örneğin hemşire mi? Yoksa doktor mu?, eğer doktor ise plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı mı? Yoksa bir aile hekimi mi?
– Kişi nerede çalışmaktadır?
Örneğin bir sağlık evinde mi? Yoksa bir üniversite hastanesinde mi?
– Mağdurda ortaya çıkan zarar bir cerrahi operasyon sonucu mu?
Yoksa bir tedavi veya tetkikin eksik istenmesinden mi kaynaklanmıştır?
– Ayrıca burada sayılamayacak kadar çok konu adli tıbbi değerlendirmeye dahil edilmektedir. Aynı tıptaki “Hastalık yoktur, hasta vardır!” önermesinde olduğu gibi her vaka kendi şartları içinde değerlendirilmektedir.

Örnek vaka