Hekim Hakları

Sadece hastaların değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarının da bir çok hakkı bulunmaktadır. Aşağıda başlıcaları verilen bu hakların en temel çalışma hakları olduğu unutulmamalıdır.

Bir sağlık çalışanı olarak, meslek hayatınızda dikkat etmeniz gereken konular hakkında bir videoya buradan ulaşabilirsiniz.

• Temiz, Sağlıklı ve Modern Şartlarda Çalışma Hakkı
• Hekimler arası Saygı ve Güvene Önem Verilmesini İsteme Hakkı
• Hastadan Saygı ve Güven Bekleme Hakkı
• Ücret Talep Etme Hakkı
• Gereğinden Fazla Hastaya Bakmama Hakkı
• Hastanın Tedavisini Üstlenmeme veya Tedaviyi Yarıda Bırakma Hakkı
• Hastaya İyileşme Garantisi Vermeme Hakkı
• Mesleğini Serbestçe Uygulama Hakkı
• Danışma Hakkı
• Tıp Etiği İlkelerine Uyulmasını İsteme Hakkı