Çekişmeli Boşanmalarda Velayet Tayini

Ülkemizde yılda yüz binden fazla boşanma olmaktadır. Özellikle çekişmeli boşanmalarda velayet tayini ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çocukların refah içinde yaşamaları ve gelişimlerini sağlıklı bir ortamda tamamlamaları Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlemeler ve ülkelerin kendi yasalarıyla güvence altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuğun yetişmesi ve gelişiminden öncelikle anne ve babasının sorumlu olduğunu vurgular. Ayrıca çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış ortamında büyümesinin gerektiğini belirtir.
Bu durumdaki davalarda, diğer uzmanlık dallarından uzmanlar ile beraber Bilimsel Mütalaa hazırlamaktayız. Raporlarımızda sıklıkla Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler, pediatristler ve pedagoglarda yer almaktadır. Aslına bakılırsa, Adli Tıp olarak farklı uzmanlık dallarıyla beraber çalışmak, sık başvurduğumuz bir yöntemdir.
Bütün bu incelemelerimiz sonunda, ebeveynler ve çocuklar hakkında, en doğru kararın verilebilmesi için mahkemeye Bilimsel Mütalaamızı sunmaktayız.

Konu hakkında bir videoya bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar
Kalkavan ve ark. Boşanma Davalarında Çocuğun Velayet Hakkı İçin Uygun Ebeveynin Belirlenmesi. Adli Tıp Bülteni, 2017; 22 (1): 54-63