Meslek Hastalıkları

Meslek hastalıkları ile ilgili doğru tanıların konulması son derece önemlidir. Bunun için çalışanların kurallara uygun biçimde izlenmesi, kayıtların tutulması, muayenelerinin yapılması, sağlıklı bir iş ortamı sunulması, eğitimlerini yapılması gerekmektedir. Sağlık “sadece hastalık ya da sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali içerisinde olmak” olarak tanımlanmaktadır.


Kişilerde oluşan meslek hastalıklarının medikolegal değerlendirilmesi konusunda hazırladığım bilimsel mütalaa ve raporlarla hizmet sunmaktayım.