Adli Belge İncelemesi

İmza sahteciliği, yazı sahteciliği, evrak sahteciliği

Bir Adli Tıp öğretim üyesi olarak, Adli Belge İncelemesi günlük pratiğim içinde yer almaktadır.

Adli belge incelemesi, bir belgenin bilimsel yöntemler ve analitik teknikler kullanılarak ve gerektiğinde yardımcı cihazlardan yararlanılarak adli amaçlarla incelenmesi işidir.
Adli Belge ve grafoloji konusunda bir yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Adli Belge İncelemesi konusundaki temel bilgileri bu videoda bulabilirsiniz.

Yapılan incelemeler

Bir çek, senet ya da kıymetli bir belge üzerinde; tahrifat yapılıp yapılmadığı,

Bir çek, senet ya da kıymetli bir belgeye; ekleme veya çıkartma yapılıp yapılmadığı,

Bir çek, senet ya da kıymetli bir belgede; imza veya yazı taklidi yapılıp yapılmadığı,

Örnek vaka 1

Örnek vaka 2