800.000 TL’lik senet

İnceleme konusu belge
………….., tarafından rakam ile 20.04.20.. el yazısı ile “Yirmi Nisan İkibin on …..” ödeme tarihli rakamla 800.000 Türk lirası, el yazısı ile ……………… veya emri havale yukarıda yazılı Sekiz yüz Bin Türk Lirası kayıtsız şartsız ödeyeceği Bedeli Nakden Ahzolunur. …………., Ödeme yeri ………./İstanbul T.C. ………………… 25.12.20.. düzenleme tarihli, ……………….. atfen imzaların bulunduğu Senet yaprağının aslı.
Kişiye ait samimi imzalar ile söz konusu senet üzerindeki imzalar ayrıntılı olarak incelenmiştir.

a) Kalem kaldırmalar ve genel karakter
b) Eğim ve yön
c) Grama ve tersim
d) Sonlanma hareketi
e) Seyir ve final karakteristikleri

Yukarıda görülen karşılaştırma tablosunda, söz konusu imza ile, mukayese imzaları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ayrıntıları ile ortaya konmuştur.

Hazırlanan ayrıntılı bilimsel mütalaanın sonuç kısmında, söz konusu imzanın kişiye ait olduğunun iddia edilemeyeceği kanaatine varılmıştır.

Sonuçta, imza tespiti yapılamamış ve kişi söz konusu ödemeyi yapmamıştır.

Görüldüğü gibi adli belge incelemeleri adaletin tecellisine yardımcı olmuştur.