Hasta Hakları

Hasta hakları ve ilgili yasal düzenlemeler Adli Tıp içinde önemli konular arasında yer almaktadır.

Hastaların, tıbbi hizmet alırken bir çok hakları bulunmaktadır. Bunların başlıcaları aşağıda özetlenmiştir.

• Tıbbî Özen Gösterilmesi Hakkı
• Kendisine İlişkin Olarak Genel Bilgi İsteme Hakkı
• Kayıtları İnceleme ve Düzeltilmesini İsteme Hakkı
• Mahremiyetine Saygı Gösterilmesi Hakkı
• Bilgilerin Gizli Tutulması Hakkı
• Tıbbî Araştırmalarda Hasta Hakları
• Güvenliğin Sağlanması Hakkı
• Dinî Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Din Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
• İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı
• Refakatçi Bulundurma Hakkı
• Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi Hakkı