Kalem ile fazladan rakam ekleme

Aşağıdaki senette bir tahrifat olup olmadığı araştırılmıştır.

Borçlu, sadece “3000” TL lik bir senede imza attığını iddia etmektedir. Bu nedenle özellikle bu bölge analiz edilmiştir.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere; farklı dalga boylarındaki UV ışık altında yapılan muayenede, borçlunun iddialarının doğru olduğu, “3” rakamından sonra, fazladan bir adet “0” rakamının eklendiği tespit edilmiştir.

Aşağıdaki şekilde; söz konusu senette sonradan ve aynı evsaftaki kalemle yazılan kısımlar kırmızı halka içine alınmıştır.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, kırmızı ile işaretlenmemiş alanlar borçlu tarafından doldurulmuştur. Yani borçlu sadece 3000 yazmış ve iki adet imza atmıştır.

Alacaklı kişi ise, senedin kalanını doldurmuş ve bir adet sıfır eklemek suretiyle 30.000 sayısını elde etmiştir.

Özetle

1- Matbu senet boş iken, =3000= ve iki adet imzanın benzer evsafta bir kalem ile yazıldığı (birinci kalem),

2- Kalan tüm yazı, rakam ve tarihlerin, farklı evsafta bir kalem kullanılarak yazıldığı, ayrıca binler basamağına bir adet 0 eklenerek, 3000 sayısının 30000 haline getirildiği (ikinci kalem) tespit edilmiştir.