Adli Tıpta İlliyet Bağı

Akşam saat 19 sularında, sırt ağrısı nedeniyle bir devlet hastanesi acil servise başvuran kişi, reçetesi düzenlenip eve gönderilmiştir. Aynı gece sabaha karşı kişi vefat etmiş ve aile acil servis doktorundan şikayetçi olmuştur. Aile kişinin sırt ağrısı değil, göğüs ağrısı şikayeti ile başvurduğunu iddia etmiş, aynı zamanda yapılan otopside de, kişinin ölüm sebebinin kalp krizi ile ilintili olduğu tespit edilmiştir.
Doktor savunmasında, kişinin sırt ağrısı şikayeti olduğunu söylediğini beyan etmiştir. Diğer yandan hastane kayıtlarının yetersiz olması nedeniyle bu durum açıklığa kavuşturulamamıştır.
Son olarak, Adli Tıp Kurumu “tıbbi uygulama hatası” olduğu yönünde rapor vermiştir. Buna dayanak olarak, kişiye EKG çekilmemesini göstermiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı müfettişlerde aynı yönde görüş bildirmiştir. Müfettişler kayıtların eksikliğinden dolayı doktoru suçlamıştır. Özetle, vaka doktor aleyhine gelişmiştir.
Vaka tarafımızdan ayrıntılı şekilde incelenmiş ve bilimsel referanslar eşliğinde “Bilimsel mütalaa” hazırlanmıştır. Vefat eden kişinin tüm sağlık kayıtları ve otopsiden elde edilen bilgiler ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Ayrıca, Devlet Hastanelerinde evrak kayıt sistemi ile ilgili mevzuat, mahkeme başkanlığına açıklanmıştır. Aşağıda söz konusu raporun özet kısmından birkaç önemli kısım verilmiştir.

Raporumuzda, illiyet bağının (nedensellik) kurulamayacağı ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. İlliyet bağının kurulamamasının temel nedeni, vefat eden kişinin otopsi bulguları dikkatlice incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Kişi, öncesinde defalarca myokard infarktüsü zaten geçirmiştir. Kişinin kalbindeki patolojik bulgular değerlendirildiğinde, ölümün büyük oranda kaçınılmaz olduğu izlenmiştir.
Sonuçta, mahkeme raporumuzu esas almış ve doktor lehine karar vermiştir.