Uyutucu ve Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Toksikolojik Raporların Yorumlanması

Uyutucu, uyuşturucu ve uyarıcı birçok madde yasadışı olarak kullanılmaktadır. Aslına bakılırsa, bu maddelerin hangisinin yasal, hangisinin yasadışı olması gerektiği tartışma konusudur. Örneğin son dönemlerde marihuana (esrar), özellikle ABD’nin bazı eyaletlerinde yasal hale gelmiştir. Kimi yazarlar, tütün bağımlılığının birçok uyuşturucudan daha yüksek olduğunu ve dünyada daha çok ölüme neden olduğunu bildirmişlerdir.


Bu maddeler ile ilgili değişik sınıflamalar mevcuttur. Aşağıda bir örnek sınıflama sunulmuştur.
• Stimulanlar merkezî sinir sisteminin etkisini artırır, öfori ve doping etkisi yapar. Kokain ve benzerleri bu gruptadır.
• Halusinojenler, algısal ve bilişsel saptırmalara yol açar.
• Hipnotikler, sarhoşluğa yol açar.
• Analjezikler, öfori yaratır.
• İnhalanlar, gaz aerosol ya da solvent şeklinde olan ve uyuşturucu etkisi bulunan buharların solunmasıyla kullanılan maddelerdir, örneğin bali tarzı maddeler.
Madde kullanımı ile ilgili birçok adli tıbbi tartışma vardır. Örneğin hangi maddenin hangi dokuda ne kadar süre kalacağı gibi. Saçta bir maddenin tespiti ile idrarda tespiti farklı yorumlanmalıdır. Konu hakkında bir video için tıklayın.
Hazırladığım bilimsel mütalaalarda, tespit edilen sonuçları bilimsel veriler ışığında tartışarak en doğru sonuçları sunmayı amaçlıyorum.

Uyutucu ve uyuşturucu madde analizlerinin pratik sonuçları ile ilgili yazım.


Kaynaklar
Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. ISBN 92 4 159124 2