Hekim Hakları

Sadece hastaların değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarının da bir çok hakkı bulunmaktadır. Aşağıda başlıcaları verilen bu hakların en temel çalışma hakları olduğu unutulmamalıdır.

• Temiz, Sağlıklı ve Modern Şartlarda Çalışma Hakkı
• Hekimler arası Saygı ve Güvene Önem Verilmesini İsteme Hakkı
• Hastadan Saygı ve Güven Bekleme Hakkı
• Ücret Talep Etme Hakkı
• Gereğinden Fazla Hastaya Bakmama Hakkı
• Hastanın Tedavisini Üstlenmeme veya Tedaviyi Yarıda Bırakma Hakkı
• Hastaya İyileşme Garantisi Vermeme Hakkı
• Mesleğini Serbestçe Uygulama Hakkı
• Danışma Hakkı
• Tıp Etiği İlkelerine Uyulmasını İsteme Hakkı